onas
plakat-prawa-pacjenta-kopia-2

Ważne informacje dla naszych pacjentów

Niezbędnik pacjenta

Świadczenia opieki zdrowotnej z ubezpieczenia zdrowotnego, przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

Poniżej zamieszczamy szereg przydatnych informacji oraz pliki do pobrania.

 • PLIKI DO POBRANIA

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  W Sosnowcu:
  Centrum Medyczne POLMED
  ul. Modrzejowska 32 Sosnowiec
  tel. 32 661 05 83

  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski
  ul. Szpitalna 1 Sosnowiec
  tel. 32 413 05 20

  W Dąbrowie Górniczej:
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”
  ul. Piłsudskiego 92 Dąbrowa Górnicza
  tel. 32 639 01 40

  Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Przychodnia „MERKURY” Sp. z o.o.
  ul. Adamieckiego 13
  tel. 32 262 36 71

 • Rejestracja na wizyty ambulatoryjne i domowe

  Zapisy pacjentów na wizyty ambulatoryjne lub domowe odbywają się poprzez rejestrację osobistą, przez osoby trzecie lub telefonicznie
  Przychodnia Niwka-Modrzejów pod numerem telefonu 32 297 68 42

 • Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski pacjentów przyjmowane i rozpatrywane są przez Dyrektora Zakładu.
  Skargi i wnioski można składać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 297 68 42
  Dyrektor Zakładu – lek. med. Bogumiła Karpińska – przyjmuje we wtorki, oraz w czwartki, w godzinach od 11.00 do 12.00, w siedzibie Zakładu

  Rzecznik Praw Pacjenta
  W Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia funkcję Rzecznika Praw Pacjenta pełni Maria Kukawska.

  Główne zadania, które realizuje Rzecznik Praw Pacjenta, to:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta,
  • wskazywanie trybu wnoszenia skarg w przypadku naruszania praw pacjenta,
  • przyjmowanie skarg od pacjentów na działalność świadczeniodawców, z którymi Śląski OW NFZ zawarł umowy o wykonywanie świadczeń medycznych,
  • podejmowanie działań interwencyjnych u świadczeniodawców w sytuacjach tego wymagających, związanych z realizacją praw pacjenta,
  • udzielanie odpowiedzi oraz analiza pytań i skarg pacjentów,
  • stały monitoring realizacji praw pacjenta,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjentów oraz organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi pacjentów.

  Rzecznik Praw Pacjenta oraz pracownicy Śląskiego OW NFZ odpowiadają na pytania osób ubezpieczonych, wyjaśniają sprawy i skargi przez nich zgłaszane. Informują również, gdzie i jakie świadczenia ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą uzyskać. Zadania Rzecznika Praw Pacjenta koncentrują się na kwestiach związanych z szeroko pojętym przestrzeganiem praw pacjentów, a głównie dotyczą łamania praw ubezpieczonych w NFZ w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych w placówkach posiadających kontrakty z Śląskim OW NFZ.

  RZECZNIK PRAW PACJENTA przyjmuje w pokoju 103 na I piętrze w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00 w Katowicach przy ul. Kossutha 13, tel. 032/ 735 17 07.

  Biuro Działu Skarg i Wniosków: ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Katowice, tel. 032 735 05 90, 735 05 63, 735 05 13, 735 05 16, 735 05 82, 735 05 45.
  Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

  Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
  BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

  Dyrektor biura: Krystyna Barbara Kozłowska

  adres: ul. Długa 38/40 Warszawa 00-238

  tel./faks: (0-22) 635-75-78

  e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

  Bezpłatna infolinia:
  0-800-190-590 (pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00)

  Biuro czynne: pn. – pt. w godz. 8.15 – 16.15
  Przyjmowanie petentów: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00
  Prawnik biura przyjmuje: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00
  Konsultanci medyczni Biura Praw Pacjenta: pn. – czw. w godz. 15.30 – 19.30

  Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia zostało powołane w dniu 1 stycznia 2002 roku zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Biura Praw Pacjenta, (Dz. Urz. z 2001 r., Nr 13, poz. 83) wydanym na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), jako jednostka budżetowa. Obecnie podstawą prawną funkcjonowania Biura stanowi zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia (DZ. Urz. z 2006 r. Nr 07, poz. 29). Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnionych jest 16 osób pełniących funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.